سوالات عمومی

س1. آیا تالیا یک شرکت ایرانی است ؟
س2.آیا شماره تلفن همراه پس از افزایش اعتبار تغییر میکند ؟
س3.در صورتی که متقاضی نتواند در زمان اعلام شده جهت دریافت سیم کارت تالیا به ایستگاه تالیای مربوطه مراجعه نماید، وضعیت در خواست او چگونه خواهد شد ؟
س4. چگونه می توان از مکان دریافت سیم کارت تالیا مطلع شد ؟
س5.متقاضیان زیر 18 سال چگونه می توانند سیم کارت خود را دریافت نمایند ؟
س6. آیا فردی به غیر از خود متقاضی می تواند جهت دریافت سیم کارت تالیا مراجعه نمایند ؟
س7.آیا مشترک می تواند شماره تلفن تالیای خود را انتخاب نمایند ؟
س8.. چگونه می توان سیم کارت تالیای خود را به دیگری واگذار کرد ؟
س9.آیا فروش های آتی شرکت باز هم به روش ثبت نام و اولویت بندی خواهد بود ؟
س10.چه عواملی باعث سوختن سیم کارت تالیا می شود؟

س3.در صورتی که متقاضی نتواند در زمان اعلام شده جهت دریافت سیم کارت تالیا به ایستگاه تالیای مربوطه مراجعه نماید، وضعیت درخواست او چگونه خواهد شد؟
ج3.عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله انصراف از خرید سیم کارت تالیا است و شرکت در این زمینه مسوولیتی نخواهد داشت، هر چند در صورتی که در پایان دوره واگذاری همچنان سیم کارت تالیا موجود باشد، شرکت مجددا فرصتی در اختیار این متقاضیان قرار خواهد داد.
 
س4. چگونه می توان از مکان دریافت سیم کارت تالیا مطلع شد؟
ج4.مکان دریافت سیم کارتهای تالیا از طریق روزنامه های کثیر الانتشار و نیز پایگاه اینترنتی www.taliya.ir اعلام می گردد.
 
س5.متقاضیان زیر 18 سال چگونه می توانند سیم کارت خود را دریافت نمایند؟
ج5.این متقاضیان می بایست شخصاً با همراه داشتن کلیه مدارک اعلام شده در زمان مقرر به ایستگاه مربوطه مراجعه نمایند.
 
س6. آیا فردی به غیر از خود متقاضی می تواند جهت دریافت سیم کارت تالیا مراجعه نماید؟
ج6.وکیل متقاضی با همراه داشتن مدارک وکالتنامه محضری می تواند جهت دریافت سیم کارت مراجعه نماید.
 
س8. چگونه می توان سیم کارت تالیای خود را به دیگری واگذار کرد؟
ج8.مشترکین تهرانی می توانند با واریز مبلغ 106,000 ریال به حساب شماره 0100555444006 سپهر نزد بانک صادرات ایران با در دست داشتن اصل فیش بانکی و فرم قرارداد خدمات تالیا و اصل کپی مدارک انتقال دهنده و انتقال گیرنده به یکی از ایستگاههای تالیا در سطح تهران مراجعه نمایند. حضور هر دو شخص انتقال دهنده و انتقال گیرنده جهت واگذاری الزامی است.ضمنا" انتقال گیرنده می تواند با در دست داشتن وکالتنامه بلاعزل محضری از انتقال دهنده ، سند جدید بنام خود صادر نماید.

س9.آیا فروش های آتی شرکت باز هم به روش ثبت نام و اولویت بندی خواهد بود؟
ج9.در این خصوص پس از اتمام این مرحله از فروش تصمیم گیری می شود و رسماً اعلام خواهد شد.

س10.چه عواملی باعث سوختن سیم کارت تالیا می شود؟
ج10. عوامل فیزیکی،مانند شکستن سیم کارت در زمان قرار دادن در گوشی و نیز وارد کردن کد غلط برای PIN و PUK

( بازگشت )