سوالات متداول

PIN و PUK

س1.PIN , PUK چیست؟
ج1.PIN (Personal Identification Number) ، یک شماره 4 رقمی است که به منظور قفل نمودن گوشی تلفن همراه به کار می رود. شماره پیش فرض برای فعال سازی آن 0000 می باشد. مشترک پس از اولین فعال سازی می تواند شماره مزبور را به یک شماره 4 رقمی دلخواه تغییر دهد. در صورت فعال بودن PIN ، هر بار که گوشی خاموش و روشن شود ،از شما خواهد خواست تا شماره PIN را وارد نمایید.

خطرات استفاده نادرست از PIN:
اگر در هنگام فعال بودن PIN، سه بار آن را اشتباه وارد نمایید، سیم کارت تالیای شما قفل شده و از شما درخواست PUK می نماید. پس از وارد نمودن PUK ، گوشی منتظر دریافت شماره PIN (Personal Unblocking Key) جدید می ماند که که پس از دو وارد نمودن آن، شماره PIN قبلی از حافظه پاک شده و شماره جدید جایگزین آن می گردد.
اگر پس از اشتباه وارد نمودن PIN و قفل شدن سیم کارت تالیا، PUK را نیز ده مرتبه اشتباه وارد نمایید، سیم کارت شما می سوزد. در این حالت برای دریافت مجدد سیم کارت ، باید هزینه یک پاکت سیم کارت تالیا (452000 ریال) را به طور کامل پرداخت نمایید
توصیه:
تالیا قویا" توصیه می کند از فعال سازی PIN گوشی تلفن همراه خود، خودداری نمایید. اگر PIN گوشی خود را فعال نموده و پس ازسه بار اشتباه وارد نمودن آن ، گوشی درخواست PUK نمود، سریعاً و پیش از وارد نمودن هر شماره دیگر، با مرکز خدمات مشترکین تالیا به شماره 8173 تماس بگیرید تا شماره PUK صحیح در اختیار شما قرار گیرد.
 
س2.آیا ارقام ذکر شده روی سیم کارت همانPIN و PUK هستند؟
 ج2.خیر.

( بازگشت )