كدهاي دستوري (USSD)

با استفاده از سیستم کدهای دستوری (USSD)، شما می توانید تنها با وارد کردن کدهای ساده ای که شامل چند عدد با توالی خاص هستند، بسیاری امور مربوط به حسابتان را شخصاً و بدون نیاز به تماس با خدمات مشترکین انجام بدهید.

از طریق سیستم کدهای دستوری، مشترکین ایرانسل می توانند عملیات مختلفی مانند تغییر طرح تعرفه، فعال یا غیر فعال کردن سرویس ها برای شماره ایرانسل خود و یا سایر خدمات را شخصاً انجام دهند.

( بازگشت )